Chuyển tới nội dung
Nội bộ

Ban Hôn Nhân - Tâm Vấn thông báo!

08.09.2020

Hội Thánh xin chia sẻ đến quý vị Ban Hôn Nhân - Tâm Vấn với thông tin cụ thể như sau:

Hình thức tâm vấn
1. Trực tiếp: Với Mục Sư QN vào thứ Tư và Mục Sư PQN vào thứ Sáu hàng tuần, tại phòng khách Hội Thánh (Từ 8:00-17:00)
2. Qua điện thoại: Với các thành viên trong Ban Tâm vấn (họ tên và số điện thoại cung cấp trong ảnh)
3. Qua email: Địa chỉ email của các thành viên trong Ban Tâm vấn được cung cấp trong ảnh, kính thông báo đến toàn thể Quý tín hữu trong Hội Thánh được biết.
Xin hãy liên lạc với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc hoặc khi quý vị cần sự hỗ trợ.

Hội Thánh hi vọng nhận được lời cầu thay cho các thành viên trong ban hôn nhân tâm vấn. Cầu xin Chúa chúc phước trên quý vị.

1