Thành Lập:

Thời gian thành lập: Tháng 11 năm 1998
Năm 2007 thành lập Nhóm Phụ Nữ
Ngày 28/09/2015 thành lập Nhóm Nam Giới

Khải Tượng:

Ban Tráng Niên bao gồm các Tín Hữu của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã kết hôn. Ban được thành lập với mục đích Làm Vinh Hiển Đức Chúa Trời bởi việc Môn Đồ Hóa Gia Đình thông qua các Nhóm Tế Bào – để nuôi dưỡng, trang bị và phục vụ Chúa.

Lịch Sinh Hoạt:

  • Nhóm chung toàn Ban vào 19h45 thứ năm đầu tiên và thứ năm thứ 3 hàng tháng.
  • Nhóm Tế Bào: tùy theo lịch của từng Nhóm Tế Bào

Các nhóm tế bào:

TT Tên Nhóm Trưởng Nhóm Điện Thoại
1 Ruto Hoàng Thị Bích Liên 0912.729.895
2 Ê-Sai Khổng Hương Lan 0904.147.767
3 Văn Quán Nguyễn Toàn Thắng 0918.083.090
4 Vĩnh Tuy Kiều Thị Nga 0167.993.4771
5 TimeCity Phạm Quỳnh Mai 0904.892.267
6 Sai Đi Đào Mạnh Hưng 0912.867.955
7 Hoàn Kiếm Nguyễn Lượng 0913.591.331
8 Mana Huỳnh Kim Thành 0903.523.678

 

Ban Điều Hành:

Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2017

Lê Thành Nhân – 0915.927.980
Trưởng Ban – Phụ Trách Chung & Định Hướng Hoạt Động

Lý Huệ Nghi – 0983.609.991
Thủ Quỹ – Phụ Trách Quỹ & Cơ Đốc Giáo Dục

Phạm Huy Việt – 0908.627.282
Thành Viên – Phụ Trách Nhóm Thờ Phượng

Hoàng Thị Lan – 0979.772.619
Thành Viên – Phụ Trách Nhóm Chăm Sóc & Cầu Nguyện

Nguyễn Thị Thanh Hương – 0915.508.959
Thành Viên – Phụ Trách Các Nhóm Tế Bào & Công Tác Xã Hội