Thành Lập:

Gia Đình Thanh Tráng được thành lập ngày 01/01/2011 ban đầu Ban chỉ có 7 thành viên. Đến nay trải qua hơn 03 năm hoạt động, BTT đã phát triển hơn 40 thành viên.

Khải Tượng:

Nhận thấy nhu cầu cần học hỏi lời Chúa và thông công của Anh chị em cùng lứa tuổi (30-40). Và tạo nên một môi trường cho anh chị em trong Hội Thánh chưa tham gia Ban ngành nào có một nơi học hỏi lời Chúa, gây dựng đức tin cho nhau để được tăng trưởng. Huấn luyện để trở nên môn đồ Đấng Christ. Truyền bá phúc âm cho những người chưa biết đến Chúa Giê-xu.

Giới Thiệu:

Sinh hoạt, thờ phượng, học lời Chúa vào 19h30 thứ 6 hàng tuần. Tổ chức các buổi truyền giảng linh động, các buổi cầu nguyện định kỳ, các buổi dã ngoại nhằm gắn kết các thành viên trong Ban v.v. Qua các chuyến đi, chúng tôi cũng mời các bạn mới cùng tham gia để họ cũng nhận biết việc lành của người cơ đốc. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các chuyến đi đến các trung tâm nhân đạo, trại trẻ mồ côi để chia sẻ tình yêu của Chúa cứu thế Giê-xu.

Liên Hệ:

Trưởng ban: anh Lê Minh Hương. Điện thoại: 0989 338 876.
Email: leminhhuong190776@gmail.com