Thành Lập:

Thời gian thành lập: Tháng 11 năm 1998
Năm 2007 thành lập Nhóm Phụ Nữ
Ngày 28/09/2015 thành lập Nhóm Nam Giới

Khải Tượng:

Gia Đình Tráng Niên bao gồm các Tín Hữu của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã kết hôn. Ban được thành lập với mục đích Làm Vinh Hiển Đức Chúa Trời bởi việc Môn Đồ Hóa Gia Đình thông qua các Nhóm Tế Bào - để nuôi dưỡng, trang bị và phục vụ Chúa.

Lịch Sinh Hoạt:

  • Nhóm chung toàn Ban vào 19h45 thứ năm đầu tiên và thứ năm thứ 3 hàng tháng.
  • Nhóm Tế Bào: tùy theo lịch của từng Nhóm Tế Bào

Các nhóm tế bào:

TTTên NhómTrưởng NhómĐiện Thoại
1RutoHoàng Thị Bích Liên0912.729.895
2Ê-SaiKhổng Hương Lan0904.147.767
3Văn QuánNguyễn Toàn Thắng0918.083.090
4Vĩnh TuyKiều Thị Nga0167.993.4771
5TimeCityPhạm Quỳnh Mai0904.892.267
6Sai ĐiĐào Mạnh Hưng0912.867.955
7Hoàn KiếmNguyễn Lượng0913.591.331
8ManaHuỳnh Kim Thành0903.523.678

Ban Điều Hành:

Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2017

Lê Thành Nhân – 0915.927.980
Trưởng Ban – Phụ Trách Chung & Định Hướng Hoạt Động

Lý Huệ Nghi – 0983.609.991
Thủ Quỹ - Phụ Trách Quỹ & Cơ Đốc Giáo Dục

Phạm Huy Việt – 0908.627.282
Thành Viên – Phụ Trách Nhóm Thờ Phượng

Hoàng Thị Lan – 0979.772.619
Thành Viên – Phụ Trách Nhóm Chăm Sóc & Cầu Nguyện

Nguyễn Thị Thanh Hương – 0915.508.959
Thành Viên – Phụ Trách Các Nhóm Tế Bào & Công Tác Xã Hội