Thành Lập:

Gia Đình Trung Niên Hội Thánh tin lành Hà Nội tiền thân là Ban Trung Tráng niên được thành lập đầu năm 1997.

Tạ ơn Chúa  sau hai năm sinh hoạt ( 1997-1999 ), Hội Thánh lúc đó có số tín hữu trong lứa tuổi Tráng niên cũng đã đông lên, Ban Lãnh đạo Hội Thánh đã yêu cầu tách ra làm hai Gia đình: Trung Niên & Tráng niên
Ông Hồ Nam Long  được bầu vào chức vụ Trưởng Gia Đình Trung Niên từ 1997 - 2003, các thành viên ban điều hành của ban nhiệm kỳ đó là :
-   Ông Hồ Nam Long   - Trưởng ban
-   Bà Hoàng Thị Đậu  -  Thành viên
-   Bà Nguyễn Thị Thảo  -  Thành viên
-   Bà Nguyễn Thị Hiền  -   Thành viên
Từ tháng 2/2003 đến năm 2014 Bà Trịnh Thị Kim Xuân được các tín hữu trong ban đã tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Gia Đình đến nay đã (6 nhiêm kỳ)
Các thành viên ban điều hành từ năm 2003 - 2014 gồm các quý vị sau :
-   Ông Hồ Nam Long.
-   Ông Dương Quang Trung
-   Bà Nguyễn Thị Hiền
-   Bà Đỗ Thị Mai
-   Bà Nguyễn Thị Hạnh
-   Ông Lê Xuân Chất
-   Nguyễn Thị Thủy
-   Ông Lại Mạnh Quyền
-   Ông Nguyễn Ngọc Báu.

Lịch sinh hoạt:

- Buổi thờ phượng chung: Tạ ơn Chúa trong suốt  17 năm qua, Ngài đã sử dụng các tôi tớ Chúa và khiến Gia Đình Trung Niên đã phát triển. Hiện nay số tín hữu nhóm lại trung tín vào 19h30  tối thứ Sáu hàng tuần trong suốt những năm qua là trên 40 người .
- Tổ tế bào: Ban hiện có ba tổ nhóm tế bào: Nhóm Bình An 1,  Nhóm Bình An 2 , Nhóm Thiên Ân. Các nhóm thường xuyên nhóm lại vào 19h30 tối thứ Tư hàng tuần.
Một số hoạt động: Gia Đình Trung Niên thường xuyên tham gia tích cực vào hầu hết các công việc của Hội Thánh, tổ chức truyền giảng, chứng đạo cá nhân, cầu nguyện ... Đặc biệt mỗi năm Ban còn tổ chức đi Thông công và giao  lưu tặng quà với ít nhất 1 Hội Thánh tại Miền Bắc. Ngoài ra ban cũng thường xuyên cùng hội Thánh quan tâm, hỗ trợ một số bà con có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư trong phường Hàng Bông cũng như trong Ban.

Khải tượng:

Môn đồ Trung Tín bước theo Chúa Giê-xu

Liên hệ:

- Trưởng ban: Cô Trịnh Kim Xuân: 0912 476 094

Một số hình ảnh: quý tín hữu cũng có thể kết nối Facebook với Gia Đình Trung Niên: Tại Đây