- Nhóm Nguyễn Tam Trinh thành lập vào cuối năm 2007
- Địa điểm sinh hoạt đầu tiên : Số nhà 489 đường Nguyễn Tam Trinh

- Địa điểm sinh hoạt hiện tại : Số nhà 618 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Số người nhóm lại trung tín : 12 người

- Nhóm trưởng: bà Trần Thị Hòa – SĐT 0466841284
- Thời gian nhóm lại: Chủ Nhật lúc 14h30 hàng tuần

- Mục tiêu hoạt động của nhóm :
1) Gây dựng mối thân tình, giúp đỡ động viên nhau giữ vững đức tin.
2) Cùng học lời Chúa, tạo cơ hội để mọi thành viên được đọc và trình bày sự nhận biết của mình về Lẽ Thật. Từ đó nắm chắc giáo lý căn bản ; đồng thời nâng cao sự hiểu biết Chúa để có đủ khả  năng hầu việc Chúa. Mỗi một tín hữu là một môn đồ của Chúa.