Địa chỉ: Số 2 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 04 6269 2885

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Detech (cạnh tòa 17 tầng), số 8A Tôn Thất Thuyết
Phường Mỹ đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 04 6253 6343

Địa chỉ: số 19A nghách 358/40 Bùi Xương Trạch,
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0915 927 980 (Anh Lê Thành Nhân)

Address: Hanoi Evangelical Church, 2 Ngo Tram, Hoan Kiem