Bùi Quốc Phong

Mục sư Quản nhiệm/Lead Pastor

Chịu trách nhiệm chung
General oversight
Tâm vấn Cơ Đốc
Christian counseling

0968.075.570
mucsu@hoithanhhanoi.com

Hoàng Văn Huy

Mục sư Phụ tá/Assistant Pastor

Hỗ trợ Mục sư Quản nhiệm
Assistant to Lead Pastor
Chăm sóc các điểm nhánh
Satellite groups ministry

0974.129.793
huyhoang@hoithanhhanoi.com

Lâm Hoàng Vũ

Thư ký Hội Thánh/Church Secretary

Hành chính
Administration
Thờ phượng
Worship
Cơ sở vật chất
Facility

0904.002.425
hoangvu@hoithanhhanoi.com

Đào Thị Nhuần

Thủ Quỹ/Treasurer

Tài chính
Finance
Nhóm Người Điếc
Deaf Ministry

0902.005.552
hanhnhuan@hoithanhhanoi.com

Đoàn Minh Dương

Ủy viên/Deacon

Truyền giáo
Evangelism & Mission
Truyền Thông/Sự kiện
Media/Events

0944.799.080
minhduong@hoithanhhanoi.com

Nguyễn Thùy Anh

Ủy viên/Deaconess

Cơ Đốc giáo dục
Christian Education
Văn phòng
Office

0904.640.514
thuyanh@hoithanhhanoi.com

Nguyễn Đức Trung

Ủy viên/Deacon

Ban Thanh-Thiếu-Nhi
The Next Generation
Công tác Xã hội
Community development

0903.289.083
ductrung@hoithanhhanoi.com

Nguyễn Trọng Bình

Ủy viên/Deacon

Linh vụ Cầu nguyện
Prayer Ministry
Trung-Tráng niên, Thanh Tráng
Adult fellowship groups
Nhóm Sức Mới
HIV & Drug rehab ministry

0907.563.624
trongbinh@hoithanhhanoi.com