Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhu cầu Giáo dục Cơ Đốc đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển Hội thánh một cách bền vững, nhằm giúp Cơ Đốc nhân tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc làm môn đồ của Chúa Giê-xu, và hoàn thành Đại mạng lệnh (Mat 28.18 - 20) Để giúp Cơ Đốc nhân trưởng thành, mỗi ngày càng trở nên giống với ‘hình ảnh của Con Ngài’; và không sa vào sự dạy dỗ của đạo lạc; Hội thánh mời gọi quý tín hữu tham gia vào các lớp học Kinh thánh trong Hội thánh, để mọi người được dưỡng Đạo, và thực hành niềm tin trong đời sống hàng ngày. Cuộc Đời Chúa Cứu thế là một loạt bài học, tập trung vào Cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu thế Jesus, cùng những lời giảng của Ngài được ký thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ. Qua đó giúp học viên hiểu biết rõ hơn về Chúa, về niềm tin nơi Đấng Trước nhất và Đấng sau cùng; và giúp trang bị cho nhân sự được vững vàng trong sự phục vụ Chúa tại Hội thánh. Cuộc Đời Chúa Cứu thế là những loạt bài nghiên cứu, giúp học viên tự học tại nhà và thảo luận tại lớp theo nhóm để giúp các học viên nắm vững bài học, và đưa ra những áp dụng trong đời sống.

Nhân sự hướng dẫn lớp
- Mục sư NC Hoàng Văn Huy
- Anh Trần Đại Khánh
- Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung

Lịch học Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu thế

Thứ 3LớpĐịa điểm
19h30 - 21h00Lớp IPhòng Khách Hội thánh
19h30 - 21h00Lớp IIPhòng học Cấp 4

Trường Chúa Nhật

Với mục đích nhằm trang bị Lời Chúa cho các tín hữu một cách lâu dài và có hệ thống, Ban Trường Chúa Nhật của HTTL Hà Nội đã ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 21.

Tiền thân là các lớp học Kinh thánh theo ban ngành trong Hội thánh, đến năm 2002, Ban Trường Chúa Nhật của HTTL Hà Nội đã được hình thành với 3 lớp học: Trung niên, Thanh tráng niên, và Thiếu niên. Giảng viên chính là Thầy TĐ Âu Quang Vinh[1] (Quản nhiệm HT), cô Đỗ Liên Hà (vợ Thầy TĐ Âu Quang Vinh), và Thầy TĐ Nguyễn Đức Đồng (phụ tá); cùng các phụ giáo là ông Công Văn Tụ, anh Cung Đình Hoàn, chị Đào Hạnh Nhuần.

Sau hơn 12 năm hoạt động, đến nay Ban Trường Chúa Nhật của HTTL Hà Nội đã có 8 lớp, với 24 giáo viên và hơn 100 học viên.

Trong nhiều năm qua, Trường Chúa Nhật vẫn đang sử dụng giáo trình của hệ thống Trường Chúa Nhật quốc tế. Các bài học được biên soạn rất công phu và có hệ thống. Đặc biệt khích lệ và thách thức người dạy cũng như người học áp dụng những lẽ thật đã học vào trong cuộc sống.

Đến với các lớp học này vào các sáng Chúa Nhật hàng tuần (từ 8h30 – 9h30), các tín hữu sẽ được học Lời Chúa một cách chủ động: Cùng học, cùng trao đổi, chia sẻ và cầu thay cho nhau.

Mục tiêu của HTTL Hà Nội năm 2016 là “Môn đồ hóa có chủ đích” sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực khi mỗi tín hữu được trang bị và sống theo Lời của Chúa mỗi ngày.

[1] Thầy TĐ Âu Quang Vinh và TĐ Nguyễn Đức Đồng sau này được phong chức vụ Mục sư nhiệm chức.