Thánh Lễ Báp-tem là một phần rất quan trọng trong đời sống thuộc linh của Cơ Đốc Nhân. Đó là một tuyên bố công khai với cộng đồng tín hữu về niềm tin của bạn nơi Chúa Giê-xu, quyết tin nhận về sự chết và Phục sinh của Ngài. Thánh lễ Báp-tem là một lệnh từ Thiên Chúa, và khi chúng ta vâng lời Ngài, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ được phát triển. Tại Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, chúng tôi sẽ giúp các bạn chuẩn bị cho bước ngoặc quan trọng trong đời sống bước theo Chúa Giê-xu. Chúng tôi đã và đang tổ chức những lớp học Giáo lý căn bản để giúp quý vị hiểu đi theo Chúa Giê-xu là như thế nào ? . Bên cạnh đó chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc và câu hỏi của quý vị qua email: mucsu@hoithanhhanoi.com

Đăng ký học Giáo Lý Căn Bản