Dù Quý vị là những người mới hay đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội luôn chào đón quý vị và các bạn trở thành thuộc viên Hội Thánh. Chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng quý vị trên bước đường theo Chúa, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về Ngài. Tuy nhiên để trở thành thuộc viên quý vị và các bạn cũng nắm rõ một vài quy định của Hội Thánh, như trong lời Chúa có chép rằng “Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự.” (I Cô-rinh-tô 14:40)

1/ Quý vị & các bạn cần đăng ký học lớp Giáo Lý Căn Bản. Tìm hiểu thêm tại đây | Đăng ký học giáo lý căn bản tại đây.
2/ Quý vị & các bạn cần thực hiện nghi lễ Báp-tem. Tìm hiểu thêm tại đây.
3/ Đã tham gia sinh hoạt & đi nhóm đều đặn trong vòng 6 tháng.