1 Phiếu đăng ký thành viên Hội Thánh PDF DOC
2 Phiếu đăng ký thành viên Hội Thánh (Dành cho Tín hữu từng ở Hệ phái khác) PDF DOC
3 Đăng ký học Giáo Lý Căn Bản PDF DOC
4 Đăng ký Dâng con PDF DOC
5 Bản cam kết giữ sự Thánh khiết PDF DOC

(Nhấp vào chữ PDF hoặc DOC để tải về phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin và đăng tải vào ô GỬI ĐĂNG KÝ ở bên dưới. Hoặc sau khi in ra và điền đầy đủ thông tin, quý tin hữu vui lòng gửi về văn phòng Hội Thánh.)

Tải từ máy tính

Dung lượng tối đa 2Mb

Please wait...