Please wait...

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Email: caunguyen@hoithanhhanoi.com hoặc truy cập Fanpage của Linh Vụ Cầu Nguyện tại đây để cập nhật tin tức thường xuyên.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể tải về ứng dụng Viber. Tìm đến từ khóa Bình Minh Network để tham gia cùng Linh Vụ Cầu Nguyện.

Tải ứng dụng tại đây:
[button color=”black” size=”medium” link=”https://itunes.apple.com/app/viber-free-phone-calls/id382617920?mt=8″ icon=”fa-apple” target=”true”]iOS[/button] [button color=”black” size=”medium” link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip” icon=”fa-android” target=”true”]Android[/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/viber/3d051f9b-9e03-456f-b647-bea34fe7031c” icon=”fa-windows” target=”true”]Windown Phone[/button] [button color=”black” size=”medium” link=”https://appworld.blackberry.com/webstore/content/85455/?countrycode=VN&lang=en” icon=”fa-mobile” target=”true”]BlackBerry[/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://www.viber.com/vi/products/windows” icon=”fa-desktop” target=”true”]Desktop[/button]