Kính gửi Quý Mục sư cùng toàn thể quý tôi tớ Chúa!

Cùng hiệp một với Hội Thánh, Ban cầu nguyện xin được gửi lịch cầu nguyện năm 2016 tới toàn thể quý tôi tớ Chúa. Kính mong quý vị cùng khởi đầu năm mới trong sự cầu nguyện.

Lịch cầu nguyện 2016 : Sống Môn đồ Có Chủ Đích

I. Lịch Cầu nguyện hàng ngày
Xem chi tiết tại đây
II. Lịch cầu nguyện tạ ơn & đón năm mới  2016

– Thời gian: 21h00 – 21h30: 31/12/2015
– Địa điểm : Phòng cầu nguyện (Dãy nhà cấp 4), Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

III.Lịch kiêng ăn cầu nguyện
– Thời gian: 9h00 – 13h00, thứ  7 tuần đầu nhất hàng tháng
– Địa điểm : Phòng cầu nguyện (Dãy nhà cấp 4), Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

IV. Những lưu ý

– Nếu có sự thay đổi gì về lịch cầu nguyện, Ban cầu nguyện của Hội Thánh sẽ thông báo sớm trước 2 tuần lễ hoặc sớm hơn.
– Những thì giờ hay những buổi cầu nguyện khác thêm vào vì những sự kiện đặc biệt hay mở thêm sẽ được thông báo sớm trước 2 tuần lễ.
– Để tránh sự gián đoạn về sự cầu nguyện của Hội Thánh, Trừ công tác Tang Lễ và những điều cấp thiết không thể tránh, Kính đề nghị quý Mục sư, chấp sự, cùng hết thảy quý tôi tớ Chúa  tránh tối đa đặt lịch cho những  mục vụ, hoạt động khác trùng với những ngày đã cam kết dâng Chúa sự cầu nguyện kể trên như: cưới gả, buôn bán, học tập …

– Ban linh vụ Cầu nguyện luôn cần sự hỗ trợ về đàn, dẫn thờ phượng trong những tất cả những ngày trên, Các ban ngành cùng quý tôi tớ Chúa  muốn hỗ trợ và có thể gửi đăng ký trước 2 tuần vào hòm thư của Hội Thánh: hoithanhhanoi@gmail.com hoặc linhvucaunguyen@gmail.com)

– Để phục vụ tốt cho các buổi kiêng ăn cầu nguyện của Hội Thánh, kính mong quý Mục sư cùng tôi tớ Chúa gửi những nội dung cần cầu thay cho ban ngành, mục vụ của mình muộn nhất là trước 3 ngày trước buổi cầu nguyện của Hội Thánh. Rất mong nhận được sự đồng công, giúp đỡ từ Quý Mục sư cùng toàn thể quý tôi tớ Chúa!

Hãy tin rằng Chúa ở gần chúng ta, Không có thần nào gần chúng ta như Đức Chúa Trời gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài (Phục truyền 4:7).

Xin trân trọng cảm ơn tôi tớ Chúa!

Nguyện Chúa sẽ làm những điều mới đầy phúc lành trên hết thảy quý tôi tớ Chúa cùng gia đình. Amen!
Linh vụ Cầu nguyện – HTTL Hà Nội