Cầu Nguyện không thôi

Đây là gợi ý nội dung cầu nguyện cố định của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội cho các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Ban Linh Vụ Cầu Nguyện của Hội Thánh kêu gọi quý tín hữu hãy tiếp tục chăm chỉ tìm kiếm, trông đợi Chúa mỗi một ngày như có lời chép:

“Linh hồn tôi trông đợi Chúa 
Hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.” (Thi  thiên 130:6)

– Thứ 2: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Thứ 3: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Thứ 4: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Thứ 5: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Thứ 6: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Thứ 7: Xem nội dung cầu nguyện tại đây
– Chúa Nhật: Cầu nguyện theo tờ chương trình được phát trong Hội Thánh. Xem nội dung cầu nguyện tại đây

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội