httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-thu3

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN NGÀY THỨ BA

Theo Lịch cầu nguyện chung của Hội Thánh Hà Nội bắt đầu từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần. Trong ngày Thứ Ba, Hội Thánh bắt đầu có thì giờ cầu nguyện bình minh từ 5h00-6h30 sáng. Buổi sáng thứ 3 là ngày các bạn thanh niên cùng hiệp lại để cầu nguyện cho các vấn đề của Ban thanh niên cũng như những vấn đề mà Hội Thánh phân công. Có các giờ cầu nguyện như sau (quý tín hữu hay chia ra cho phù hợp với hoàn cảnh của mình).Các giờ cầu nguyện khác nhau ứng với từng nội dung: Giờ Tỉnh Thức; Giờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu Van; Giờ Nài Xin; Giờ Dịu Êm.

I. Giờ Tỉnh thức (Từ 5h-9h00):

Đây khoảng thời gian mà quý tín hữu có thể chọn thời điểm để cầu nguyện riêng tư và hiệp nguyện bình minh cùng ban thanh niên Hội Thánh. Nếu Quý tín hữu trong sự kêu gọi và trong khả năng có thể tham gia hiệp nguyện bình minh hãy đến phòng Cầu nguyện của Hội Thánh vào lúc 5h-6h30. Sau đó Quý tín hữu hãy chọn một thời điểm trong khoảng từ 6h30-9h00 sáng để đến với Chúa riêng tư với sự Tĩnh nguyện hàng ngày. Hoặc nếu quý tín hữu không dự hiệp nguyện bình minh thì hãy tĩnh nguyện hàng ngày như thường lệ.

II. Giờ Khẩn Nguyện (Từ 9h00-12h00)

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp cho mình để cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam.

A. Cầu nguyện cho đất nước

Với Thứ Ba, Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho

  1. Thanh niên Việt Nam: Hội Thánh nhận thấy trong thời đại hội nhập ngày nay, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội nhưng lại có quá nhiều sự cám dỗ dẫn đến có thể sa ngã vào những tệ nạn, có thể dễ thấy ngập tràn những trang “Web đen” đang ngày đêm cám dỗ thanh niên, những trò chơi Game online, Cờ bạc; Đời sống nhục dục, sống thử, phá thai, tiệc tùng vũ trường, lối sống về đêm, nghiện ngập, bạo lực .. những hào nhoáng tiền bạc hư vinh… đang tìm cách mời gọi các em sa ngã, sống bê tha, ích kỷ, mất hướng đi. Vì vậy quý tín hữu hãy cầu nguyện xin Chúa soi sáng Lẽ Thật của Ngài trên thế hệ hệ trẻ của đất nước, xin Chúa cho các em được “biết” đến Ngài.
  2. Xin Chúa tể trị, giúp đỡ và ban ơn cứu rỗi trên những người làm trong các ngành thuộc :

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: đặc biệt các lĩnh vực trong ngành giải trí: ca nhạc, phim ảnh…

– Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đặc biệt trong vấn đề bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, giải quyết tranh chấp đất đai…

– Bộ Ngoại giao: Sự khôn ngoan trong việc ngoại giao với các nước góp phần xây dựng một đất nước hòa bình.

III. Giờ Kêu Van (Từ 12h00-15h00)

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp với bản thân mình để cầu nguyện cho Tin Lành ở Việt Nam.

B. Tin lành ở Việt Nam

Nhiều Hội Thánh sẽ được thiết lập khắp 54 nhóm Dân tộc ở Việt Nam. Nhóm dân tộc có ít hoặc chưa biết đến Chúa  dù công tác truyền giáo đã được truyền đến như 22 nhóm dân tộc: Bố-y, Chứt, Cống, Cờ Lao, Giáy, Hà Nhì, Kháng, Khơ Mú, La Chí, La ha, La hủ, Lào, Lô Lô, Lự, Mảng, Ngái, Pà Thẻn, Phù Lá, Pu Péo, Thái (đỏ), Thổ, Xinh Mun. Kinh thánh và văn phẩm Cơ Đốc sẽ được dịch ra với ngôn ngữ của tất cả các dân tộc nước ta. Xin Chúa sai phái nhiều tôi tớ của Ngài trong việc truyền giáo những nơi này.

IV. Giờ Nài Xin (Từ 15h00-18h00):

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó để cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

C. Hội Thánh Hà Nội

  1. Cơ Đốc Giáo Dục: Giáo dục Kinh Thánh sẽ được các ban ngành trong Hội Thánh thiết lập và chia sẻ mạnh mẽ, trong đó đời sống Tĩnh nguyện hàng ngày được các tín hữu thiết lập và. Các khóa học; huấn luyện… nhóm nhỏ học Kinh Thánh được vững mạnh để phát triển mục vụ Môn đồ hóa với nhau và thường xuyên khích lệ khai trình việc thực hành Lời Chúa.

Xin Chúa đổ đầy lòng nhiệt huyết và ơn phúc trên các giáo viên các lớp; Giúp Hội Thánh luôn xây dựng được đội ngũ kế cận để có thể hỗ trợ được nhiều người, ở nhiều nơi và giúp các học viên trung tín trong các lớp:

a. Trường Chúa Nhật: Xin giục lòng quý tín hữu chưa tham gia Trường Chúa Nhật.

b.Lớp cuộc đời Chúa Cứu Thế: Xin Chúa thêm sức cho các học viên để có đủ năng lực áp dụng Lời Chúa vào đời sống, ko chỉ học để thêm kiến thức nhưng thực sự được đổi mới qua Lời Ngài.

  1. Ban Thanh Niên của Hội Thánh

Cầu nguyện cho: Ban điều hành & Các tổ trưởng tổ phó có sự hiệp một, yêu thương nhau, sự khôn ngoan và trách nhiệm với công việc nhà Chúa.

– Các tổ nhóm tế bào có sự trung tín và nhân rộng.

– Buổi thờ phượng thứ 7 thực sự sâu sắc với Lời Chúa.

– Ban chăm sóc, truyền giáo, chứng đạo, các nhóm bạn thanh niên môn đồ hóa Một – Một được Chúa tể trị.

– Đời sống đạo hàng ngày & phục vụ được diễn ra mạnh mẽ, sốt sắng.

– Xin Chúa gìn giữ các em khỏi cám dỗ.

V. Giờ Dịu Êm (Từ 21h00-24h00):

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó nhìn lại cách sống mình trong ngày: Điều nào mình làm vui lòng Chúa? Điều nào Chúa muốn mình thay đổi? Sau đó quý tín hữu Dâng lời tạ ơn Chúa; hứa nguyện,… cũng như cầu nguyện cho những vấn đề khác ở những thì giờ: Giờ Tỉnh Thức; Giờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu Van; Giờ Nài Xin  mà quý tín hữu không thể tham gia. Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu cũng có thể chọn thời điểm tĩnh nguyện cho bản thân mình.

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội