httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-thu7

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN NGÀY THỨ BẢY

Theo Lịch cầu nguyện chung của Hội Thánh Hà Nội bắt đầu từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần. Ngày Thứ Bảy, Hội Thánh có thì giờ cầu nguyện bình minh từ 5h00-6h30 sáng cầu nguyện theo như thẻ cầu nguyện ở phòng Cầu Nguyện. Có các giờ cầu nguyện vào Thứ Bảy như sau (quý tín hữu hay chia ra cho phù hợp với hoàn cảnh của mình); Các giờ cầu nguyện khác nhau ứng với từng nội dung: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài XinGiờ Dịu Êm.

 I. Giờ Tỉnh thức (Từ 5h-9h00):
Đây khoảng thời gian mà quý tín hữu có thể chọn thời điểm để cầu nguyện riêng tư và hiệp nguyện bình minh cùng ban thanh niên Hội Thánh. Nếu Quý tín hữu trong sự kêu gọi và trong khả năng có thể tham gia hiệp nguyện bình minh hãy đến phòng Cầu nguyện của Hội Thánh vào lúc 5h-6h30. Sau đó Quý tín hữu hãy chọn một thời điểm trong khoảng từ 6h30-9h00 sáng để đến với Chúa riêng tư với sự Tĩnh nguyện hàng ngày. Hoặc nếu quý tín hữu không dự hiệp nguyện bình minh thì hãy tĩnh nguyện hàng ngày như thường lệ.

 II. Giờ Khẩn Nguyện (Từ 9h00-12h00)
Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp cho mình để cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam.

          A. Cầu nguyện cho đất nước
          Với Thứ Bảy, Hội Thánh sẽ cầu nguyện xin Chúa tể trị, giúp đỡ và ban ơn cứu rỗi trên những người làm trong bộ ngành:
– Bộ giao thông
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Bộ Khoa học và Công nghệ

III. Giờ Kêu Van (Từ 12h00-15h00)

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp với bản thân mình để cầu nguyện cho Tin Lành ở Việt Nam và Giáo hội HTTLVN (MB).

          B. Tin lành ở Việt Nam
          – Chúa gìn giữ con dân Ngài trước nạn tà giáo ở Việt Nam.
– Xin Đức Thánh Linh soi sáng Lẽ Thật cho mọi người ở những người ở tôn Giáo khác.
– Xin Chúa ban sự khôn ngoan để các tín hữu Tin Lành biết cách thực hành niềm tin trước những vấn đề thuộc về Văn hóa Việt Nam.

          C. Giáo hội HTTL Việt Nam (miền Bắc)
          – Mục vụ tại vùng cao được Chúa chu cấp và trang bị nhân sự.
– Ủy ban thanh thiếu nhi được Chúa soi dẫn để đáp ứng cho giới trẻ.
– Công tác xây dựng Trung tâm Tin Lành của Giáo Hội được Chúa mở đường và tể trị.

IV. Giờ Nài Xin (Từ 15h00-18h00):
Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó để cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

D. Hội Thánh Hà Nội
1. Sự thờ phượng thật trong Hội Thánh được sâu sắc với Chúa.
2. Công tác đối nội, đối ngoại của Hội Thánh được Chúa ban phước
3. Cơ sở vật chất của HT (sự bảo trì, bảo dưỡng, thay mới, xây dựng, đất đai) được Chúa gìn giữ.
4. Ban Tráng Niên: Ban Điều Hành hiệp một, yêu thương nhau; Sự trung tín và phục vụ tiếp tục được Chúa soi dẫn và ban phúc. Các tổ tế bào, buổi nhóm được Chúa đổi mới. Chúa ban niềm vui, sự bình an trên các gia đình, giúp đỡ các anh chị trong việc nuôi dạy con cái. Vợ chồng có mối quan hệ sâu sắc, thánh khiết với Chúa.
5. Ban Thiếu Nhi: Chúa gìn giữ, ban phước, dạy dỗ trên các giáo viên và các cháu thiếu nhi. Xin Chúa luôn tuôn tràn sự dẫn dắt trên thế hệ kế cận của Hội Thánh.
6. Công tác bảo vệ & Vệ sinh của HT: Chúa gìn giữ tài sản mà Ngài ban cho con dân Chúa, xin Chúa giúp các tín hữu có ý thức gìn giữ vệ sinh tại Hội Thánh.
7. Chúa giúp đỡ trên công việc Văn phòng để các nhân viên hỗ trợ thật tốt cho các ban ngành.

V. Giờ Dịu Êm (Từ 21h00-24h00):

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó nhìn lại cách sống mình trong ngày: Điều nào mình làm vui lòng Chúa? Điều nào Chúa muốn mình thay đổi? Sau đó quý tín hữu Dâng lời tạ ơn Chúa; hứa nguyện,… cũng như cầu nguyện cho những vấn đề khác ở những thì giờ: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài Xin  mà quý tín hữu không thể tham gia. Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu cũng có thể chọn thời điểm tĩnh nguyện cho bản thân mình để sáng sớm hôm sau chào đón Ngày Chúa Nhật trong sự thờ phượng đẹp lòng Chúa.

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội