httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-thu2

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN CỦA NGÀY THỨ HAI

Theo Lịch cầu nguyện chung của Hội Thánh Hà Nội bắt đầu từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần, vì vậy nội dung cầu nguyện của ngày Thứ Hai sẽ như sau:

  1. Tĩnh nguyện hàng ngày như thường lệ (Không có quy định cụ thể thời gian tĩnh nguyện hàng ngày phải diễn ra vào buổi sáng sớm hay đêm khuya. Nhưng đó phải là thì giờ bạn chủ ý đến với Chúa một mình với Kinh Thánh trong một nơi thật yên tĩnh, tránh ồn ào. Các tín hữu hữu thường có 02 lựa chọn: tĩnh nguyện vào sáng sớm khoảng 5h-8h30 hoặc lựa chọn vào buổi tối khoảng từ 10h đêm trở đi. Tuy nhiên cũng có tín hữu lựa chọn thì giờ đầu nhất của ngày, có tín hữu chọn thì giờ ngay khi mình ngủ dậy… Để hiểu về tĩnh nguyện quý tín hữu có thể xem ở đây.)
  2. Lựa chọn một khoảng thời gian trong ngày đủ để bạn có thể đánh giá lại đời sống bản thân mình với Chúa trong một tuần lễ đã qua. Bạn cũng hãy suy ngẫm về bản thân, gia đình của mình, mối quan hệ với những người hàng xóm xung quanh nơi bạn sinh sống và dâng lời tạ ơn cũng như cầu nguyện.
  3. Cầu nguyện cho các lớp Giáo lý Căn bản & Tân tín hữu của Hội Thánh: Xin Chúa gìn giữ đức tin của các học viên giúp các học viên vượt qua được những sự cản trở và trung tín.  Xin Chúa giúp ban ơn thêm sức trên các giáo viên. Xin Chúa củng cố & giúp Hội Thánh xây dựng được đội ngũ giáo viên kế cận.
  4. Cầu nguyện cho Đại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu được các tín hữu thi hành cách sốt sắng. Xin Chúa giúp các tín hữu trung tín, khôn ngoan trong mục vụ cá nhân chứng đạo và môn đồ hóa.

– “Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 18-20).
– “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” (Ma-thi-ơ 4:19)
– “Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8)

Đức Chúa Trời đang cứu thế gian qua mệnh lệnh mà Ngài ban cho Hội Thánh Chúa nếu bạn không trỏ nên môn đồ, mang trên mình sứ mệnh môn đồ hóa của Chúa thì bạn đã mất hướng đi trong đời sống và góp phần làm cho Hội Thánh dần  sao lãng, im lặng trước Mệnh lệnh của Chúa. Hãy hứa nguyện và làm đẹp lòng Ngài, hãy để cho Ngài thấy bạn tin Ngài như thế nào? Hãy cho Ngài thấy nếp sống hàng ngày của bạn, hãy cho Ngài thấy bạn vẫn tĩnh nguyện, cầu nguyện, hiệp nguyện, vẫn lệ thuộc vào Chúa, làm theo  Lời Ngài.

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội