httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-thu5

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN NGÀY THỨ NĂM

Theo Lịch cầu nguyện chung của Hội Thánh Hà Nội bắt đầu từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần. Trong ngày Thứ Năm, Hội Thánh bắt đầu có thì giờ cầu nguyện bình minh từ 5h00-6h30 sáng cầu nguyện theo như thẻ cầu nguyện ở phòng Cầu Nguyện. Có các giờ cầu nguyện như sau quý tín hữu hay chia ra cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Có các giờ cầu nguyện khác nhau ứng với từng nội dung: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài XinGiờ Dịu Êm.

 I. Giờ Tỉnh thức (Từ 5h-9h00):

Đây khoảng thời gian mà quý tín hữu có thể chọn thời điểm để cầu nguyện riêng tư và hiệp nguyện bình minh cùng ban thanh niên Hội Thánh. Nếu Quý tín hữu trong sự kêu gọi và trong khả năng có thể tham gia hiệp nguyện bình minh hãy đến phòng Cầu nguyện của Hội Thánh vào lúc 5h-6h30. Sau đó Quý tín hữu hãy chọn một thời điểm trong khoảng từ 6h30-9h00 sáng để đến với Chúa riêng tư với sự Tĩnh nguyện hàng ngày. Hoặc nếu quý tín hữu không dự hiệp nguyện bình minh thì hãy tĩnh nguyện hàng ngày như thường lệ.

 II. Giờ Khẩn Nguyện (Từ 9h00-12h00):
Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp cho mình để cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam.

           A. Cầu nguyện cho đất nước
Với Thứ Năm Hội Thánh sẽ cầu nguyện xin Chúa tể trị, giúp đỡ và ban ơn cứu rỗi trên những người làm trong ngành:
– Bộ Y Tế
– Bộ Giáo dục
– Bộ truyền thông
– Bộ Xây dựng

III. Giờ Kêu Van (Từ 12h00-15h00)
Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp với bản thân mình để cầu nguyện cho Tin Lành ở Việt Nam và Giáo hội HTTLVN (MB).

B. Tin lành ở Việt Nam
– Sự hiệp một giữa các hệ phái Tin Lành ở Việt Nam
– Tiếp tục cầu nguyện cho nhiều Hội Thánh sẽ được thiết lập khắp 54 nhóm Dân tộc ở Việt Nam. Nhóm dân tộc có ít hoặc chưa biết đến Chúa  dù công tác truyền giáo đã được truyền đến như 22 nhóm dân tộc: Bố-y, Chứt, Cống, Cờ Lao, Giáy, Hà Nhì, Kháng, Khơ Mú, La Chí, La ha, La hủ, Lào, Lô Lô, Lự, Mảng, Ngái, Pà Thẻn, Phù Lá, Pu Péo, Thái (đỏ), Thổ, Xinh Mun. Kinh thánh và văn phẩm Cơ Đốc sẽ được dịch ra với ngôn ngữ của tất cả các dân tộc nước ta. Xin Chúa sai phái nhiều tôi tớ của Ngài trong việc truyền giáo những nơi này.

C. Giáo hội HTTL Việt Nam (miền Bắc)
– Xin Chúa soi dẫn và chu cấp trên các công tác của Ủy Ban truyền giáo.
– Xin Chúa chu cấp, tể trị Tài chính của Giáo Hội

IV. Giờ Nài Xin (Từ 15h00-18h00): Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó để cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

D. Hội Thánh Hà Nội
 1. Sự hiệp một trong Hội Thánh, các ban ngành, ban điều hành các ban được Chúa gìn giữ.
2. Mối quan hệ trong gia đình của các tín hữu được Chúa xây dựng tốt đẹp.
3. Các tổ tế bào của các ban ngành được trung tín và nhân rộng giúp ích cho công viêc nhà Chúa.
4. Mục vụ thăm viếng chăm sóc của Hội Thánh được Chúa phá triển & nhận được sự đồng công sốt sắng của tất cả các tín hữu.
5. Những người Nam trong Hội Thánh sẽ mạnh mẽ sống đạo, sẵn sàng dấn thân vào chức vụ.
6. Ban truyền thông của Hội Thánh sẽ phát triển, được Chúa chu cấp. Các nhân sự có tầm nhìn và sốt sắng trong việc đưa truyền thông trở thành một công cụ truyền giáo tích cực và Chúa cứu nhiều người qua mảng truyền thông của Hội Thánh.

V. Giờ Dịu Êm (Từ 21h00-24h00):

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó nhìn lại cách sống mình trong ngày: Điều nào mình làm vui lòng Chúa? Điều nào Chúa muốn mình thay đổi? Sau đó quý tín hữu Dâng lời tạ ơn Chúa; hứa nguyện,… cũng như cầu nguyện cho những vấn đề khác ở những thì giờ: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài Xin  mà quý tín hữu không thể tham gia. Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu cũng có thể chọn thời điểm tĩnh nguyện cho bản thân mình.

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội