httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-thu6

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN NGÀY THỨ SÁU

Theo Lịch cầu nguyện chung của Hội Thánh Hà Nội bắt đầu từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần. Ngày Thứ Sáu, Hội Thánh có thì giờ cầu nguyện bình minh từ 5h00-6h30 sáng cầu nguyện theo như thẻ cầu nguyện ở phòng Cầu Nguyện. Có các giờ cầu nguyện vào Thứ Sáu như sau (quý tín hữu hay chia ra cho phù hợp với hoàn cảnh của mình); Các giờ cầu nguyện khác nhau ứng với từng nội dung: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài XinGiờ Dịu Êm.

 I. Giờ Tỉnh thức (Từ 5h-9h00):
Đây khoảng thời gian mà quý tín hữu có thể chọn thời điểm để cầu nguyện riêng tư và hiệp nguyện bình minh cùng ban thanh niên Hội Thánh. Nếu Quý tín hữu trong sự kêu gọi và trong khả năng có thể tham gia hiệp nguyện bình minh hãy đến phòng Cầu nguyện của Hội Thánh vào lúc 5h-6h30. Sau đó Quý tín hữu hãy chọn một thời điểm trong khoảng từ 6h30-9h00 sáng để đến với Chúa riêng tư với sự Tĩnh nguyện hàng ngày. Hoặc nếu quý tín hữu không dự hiệp nguyện bình minh thì hãy tĩnh nguyện hàng ngày như thường lệ.

II. Giờ Khẩn Nguyện (Từ 9h00-12h00): Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp cho mình để cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam.
            A. Cầu nguyện cho đất nước
Với Thứ Sáu, Hội Thánh sẽ cầu nguyện xin Chúa tể trị, giúp đỡ và ban ơn cứu rỗi trên những người làm trong bộ ngành:

– Bộ tài chính (Bộ trưởng ông Đinh Tiến Dũng)
– Bộ kế hoạch và đầu tư (Bộ trưởng ông Bùi Quang Vinh)
– Bộ Công Thương (Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng)
– Bộ Tư Pháp (ông Hà Hùng Cường)

 III. Giờ Kêu Van (Từ 12h00-15h00):  Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó thích hợp với bản thân mình để cầu nguyện cho Tin Lành ở Việt Nam và Giáo hội HTTLVN (MB).

B. Tin lành ở Việt Nam

– Các giáo sĩ đang truyền giáo ở Việt Nam, được Chúa gìn giữ và chu cấp.
– Sự ảnh hưởng Giá trị Cơ Đốc tích cực của các tổ chức phi chính phủ với Xã hội được Chúa xây dựng và phát triển.

C. Giáo hội HTTL Việt Nam (miền Bắc)
– Ban Cơ Đốc Giáo dục được Chúa soi dẫn trong việc tổ chức, xây dựng & phát triển hệ thống giáo dục toàn miền Bắc.
– Ban Nam giới, Nữ giới của giáo hội được Chúa ban ơn để đáp ứng nhu cầu cho việc học Kinh Thánh theo giới.

IV. Giờ Nài Xin (Từ 15h00-18h00):
Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó để cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

        D. Hội Thánh Hà Nội

1. Xin Chúa xây dựng, gìn giữ & phát triển Công tác truyền giáo & Chứng đạo sâu rộng của Hội Thánh. Các thành viên sốt sắng trong công tác cá nhân chứng đạo và môn đồ hóa; Đội ngũ kế cận về truyền giáo luôn được xây dựng. Xin Chúa cứu nhiều người qua các buổi truyền giảng.
2. Xin Chúa ban sức khỏe và chữa lành bệnh cho các tín hữu trong Hội Thánh.
3. Các Doanh nhân, doanh nghiệp, công việc của các tín hữu được Chúa ban phước, tể trị.
4. Ban trung niên: Ban điều hành có sự khôn ngoan, hiệp một. Các tín hữu có sức khỏe, sống đạo,được Chúa ban ơn, thêm sức, chu cấp tài chính.
5. Ban Thanh Tráng: Xin Chúa tể trị trên ban điều hành và sự Hiệp một trong ban. Xin Chúa giúp các thành viên trung tín trong sự nhóm lại và hầu việc Chúa mạnh mẽ, đầy sự khôn ngoan nơi Chúa. Xin Chúa giúp đỡ các thành viên biết lựa chọn bạn đời theo ý Chúa.

 V. Giờ Dịu Êm (Từ 21h00-24h00):

Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu hãy chọn một thời điểm nào đó nhìn lại cách sống mình trong ngày: Điều nào mình làm vui lòng Chúa? Điều nào Chúa muốn mình thay đổi? Sau đó quý tín hữu Dâng lời tạ ơn Chúa; hứa nguyện,… cũng như cầu nguyện cho những vấn đề khác ở những thì giờ: Giờ Tỉnh ThứcGiờ Khẩn Nguyện; Giờ Kêu VanGiờ Nài Xin  mà quý tín hữu không thể tham gia. Trong khoảng thời gian này, quý tín hữu cũng có thể chọn thời điểm tĩnh nguyện cho bản thân mình.

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội