Ban Công Tác Xã Hội – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội được thành lập với sự nỗ lực của Chấp sự đặc trách Nguyễn Đức Trung và sự quan tâm của Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự, ngày 20/7/2014 đã được ra mắt Hội Thánh, Ban hoạt động nhằm :

Mục đích:

 • Thực hiện lời Chúa phán : “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10).
 • Phát triển Vương Quốc Đức Chúa Trời tại Thành Phố Hà Nội thông qua kết nối các Ban – ngành, cộng đồng Cơ Đốc trong và ngoài Hội Thánh thực hiện các công tác Thiện Nguyện (Làm Việc Lành).
 • Thực hành điều răn trọng đại của Chúa: « Yêu thương người lân cận như mình ». (Ma-thi-ơ 22:36-40, Mác 12:28-34, Luca 10:25-28).
 • Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ dấn thân, khiêm nhường của cộng đồng Cơ Đốc trong việc phục vụ cộng đồng và người lân cận.
 • Tập trung bốn (04) lĩnh vực chính: Tăng trưởng thuộc linh; Phát triển học thức; Cứu trợ xã hội; và Giúp đỡ thuộc thể.

Sứ mệnh:

 • Chia sẻ ơn phước của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với cộng đồng trong và ngoài Hội Thánh.
 • Kết nối cộng đồng Cơ Đốc với Xã Hội nhằm đem sự bình an, thịnh vượng đến với những tấm lòng bị tổn thương, người yếu đau, khốn khổ. (Thi-thiên 41 :1-3, Ma-thi-ơ 15:30).
 • Tạo lập sự hiểu biết, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau giữa cộng đồng Cơ Đốc với xã hội.

Nhiệm vụ:

 • Ban được thành lập và hoạt động nhằm tư vấn, thực hiện các công tác Thiện Nguyện, phát triển cộng đồng trong và ngoài Hội Thánh.
 • Đại diện Hội Thánh tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ, giúp đỡ phát triển cộng đồng Cơ Đốc và Xã Hội.
 • Phối hợp cùng cộng đồng Cơ Đốc, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các việc lành.
 • Khảo sát, phân tích thực trạng, nhu cầu và đề xuất, cùng tham gia giải quyết các nan đề trong cộng đồng Cơ Đốc và Xã Hội.
 • Nâng cao nhận thức, phát triển năng lực của cộng đồng Cơ Đốc trong công tác xã hội – phát triển cộng đồng.
 • Phát triển đội ngũ làm công tác xã hội với tinh thần, thái độ phục vụ khiêm nhường và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Nguyên tắc chung:

 • Ưu tiên giúp cho người nghèo nhất.
 • Giúp cả tín hữu lẫn đồng bào.
 • Ưu tiên dự án giúp người nghèo tự lập thay vì giúp thực phẩm hằng ngày.
 • Mời gọi cộng đồng tham gia vào dự án.
 • Làm mọi việc vì sự vinh hiển danh Cứu Chúa Giê-xu.

Chương trình hoạt động chính:

 • Cứu trợ xã hội: bão lụt, thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, tai nạn, ...;
 • Hỗ trợ các cá nhân, gia đình khó khăn trong và ngoài Hội Thánh: hiếu (nghĩa), hỷ (cưới hỏi), yếu đau, bệnh tật, tai nạn, ...;
 • Hỗ trợ các gia đình, người già neo đơn, khó khăn trong và ngoài Hội Thánh duy trì cuộc sống;
 • Hỗ trợ các gia đình khó khăn trong và ngoài Hội Thánh sơn - sửa nhà (Nhà Tình Thương).
 • Dự án hỗ trợ kinh tế hộ gia đình nhằm ổn định, phát triển cuộc sống;
 • Hỗ trợ học sinh, sinh viên, tôi tớ Chúa trong và ngoài Hội Thánh.
 • Phát triển cộng đồng: Thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và các sự kiện lớn như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho tín hữu và cộng đồng. Các trường hợp mổ tim, mổ mắt, chân – tay, ...
 • Hoạt động huấn luyện, đào tạo;

Fanpage:

Ban Công Tác Xã Hội HTTL Hà Nội