4 cách làm chứng cho người vô thần

HTTL Hà Nội – Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh bại người vô thần trong cuộc tranh luận, nhưng để bày tỏ sự vinh hiển và vẻ đẹp của Đấng Christ với hi vọng rằng vài người có thể được cứu. Chúng ta tranh luận không phải để giành chiến thắng với họ,…