4 cách làm chứng cho người vô thần

HTTL Hà Nội – Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh bại người vô thần trong cuộc tranh luận, nhưng để bày tỏ sự vinh hiển và vẻ đẹp của Đấng Christ với hi vọng rằng vài người có thể được cứu. Chúng ta tranh luận không phải để giành chiến thắng với họ,…

7 lời cầu nguyện trong hẹn hò

HTTL Hà Nội – Lời mời cầu nguyện trong hẹn hò không phải là một gánh nặng chất trên vai người nam hay người nữ. Đó là con đường để những cảm xúc và ước muốn của chúng ta được kiểm chứng, xác nhận và làm trọn. Đó cũng không phải một khóa học tổng quát…

Đồ ăn quyết định con người

HTTL Hà Nội – Hi vọng cho tâm hồn cũng như năng lượng cho cơ thể chúng ta vậy. Như cơ thể cần năng lượng để tiếp tục sống, tâm hồn chúng ta cũng cần có hi vọng để sống. “Đức Chúa Trời của hi vọng” muốn chúng ta ăn mừng lời hứa của Ngài và…