Chuyển tới nội dung
Nội bộ

Thông báo Chúa Nhật 13/9

09.09.2020
Kính mời quý tín hữu xem thông báo của Hội Thánh tại đây

 

1. Lễ Báp-têm dành cho những ứng viên đã hoàn thành khóa học GLCB K2/2020 sẽ được tổ chức sau giờ Lễ Thờ phượng sáng nay (ngày 13/9/2020) tại Hội Thánh. Xin lưu ý để các tín hữu trong Hội Thánh cùng tham dự, cầu nguyện khích lệ cho các tân tín hữu này.
(Hội thánh vẫn đảm bảo giữ khoảng cách, sát khuẩn chống dịch Covid-19)

2. Lớp ĐỜI SỐNG SUNG MÃN (Khóa 2/2020) sẽ được khai giảng vào 19h30 tối thứ Hai, ngày 21/9/2020, tại Phòng Cầu nguyện. Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả những tín hữu đã học xong khóa học GLCB, nhưng chưa tham gia bất kỳ khóa học nào khác do Hội Thánh tổ chức. Đăng ký học tại Văn phòng Hội Thánh, ĐT: 024 6269 2885. Thời gian đăng ký: Trước 12h00 ngày 20/9/2020.

3.Lớp Giáo lý Căn bản K3/2020 sẽ được khai giảng vào tháng 10/2020 (học vào các tối thứ Hai hàng tuần). Mời tất cả những ai đã /chưa cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong thời gian vừa qua đăng ký học qua Văn phòng Hội Thánh, ĐT: 024 6269 2885. Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2020.

0