Chuyển tới nội dung
Thông báo

Thông báo tổ chức Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật tập trung trở lại từ ngày 27/9/2020

24.09.2020
Cảm ơn Chúa cho chúng con được nhóm lại tại Nhà Thờ!

Từ công văn của Ủy Ban Nhân Dân phường Hàng Bông về việc được nhóm tập trung, Hội Thánh xin thông báo đến quý vị Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật chính thức được tổ chức bình thường trở lại.

Cảm tạ ơn thương xót của Chúa trên đất nước, thành phố, Hội Thánh của Ngài.

Hội Thánh trân trọng kính mời quý tín hữu gần xa đến với Chúa trong buổi Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật sắp tới.

Chúc quý vị một ngày bình an.

 

0