Ngài là Đấng Cứu Rỗi

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài đã là Chúa từ trước khi thế gian được tạo nên.. Nhưng để trả giá cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã phải bước đi trên đất như một con người và gánh chịu hậu quả do con người vấp phạm. Như vậy, Chúa Giê-xu thấu hiểu những thử thách mà chúng ta phải đối mặt và sẽ đưa dắt chúng ta vượt qua.

Ngài là Chúa

Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để sống một cuộc đời vô tội trên trần gian và chết trên Thập tự, chịu thay hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Sự chết của Ngài đã mở đường cho chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời, ban tặng sự tha thứ “miễn phí” cho những ai tin Ngài. Quà tặng sự sống đời đời này không do việc tốt chúng ta đã làm hoặc có khả năng làm, mà bởi Chúa yêu thương và muốn có mối quan hệ thân mật với chúng ta.

Chúa Giê-xu đã chịu chết (ngày này được gọi là Thứ Sáu Tốt Lành) nhưng sau ba ngày, Ngài sống lại. Ngày nay, Ngài sống và làm việc qua Đức Thánh Linh để dẫn dắt chúng ta trong lẽ thật.

Chúa Giê-xu là bạn

Bất cứ ai tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp. Ngài đã hứa sẽ không bao giờ rời đi hay từ bỏ chúng ta, và mong muốn chúng ta trao mọi gánh nặng và âu lo cho Ngài. Khi chúng ta tin, Ngài sẽ bắt đầu hành động trong đời sống, thay đổi chúng ta để ngày một trở nên giống Chúa trên con đường chúng ta cùng đi với Ngài. Ngài có một kế hoạch tốt đẹp cho đời sống mỗi chúng ta – một kế hoạch tốt lành và tràn đầy hi vọng.