Franklin Graham: “Thế giới cần chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ”

HTTL Hà Nội – Nhà truyền giáo Franklin Graham cho biết: “Rất nhiều cơn bão, cháy rừng, động đất và các hiện tượng thiên nhiên tác động đến thế giới ngày nay cần phải được đề cập đến như là một sự nhắc nhở rằng, tất cả mọi người cần chuẩn bị cho sự tái lâm…

Những lời phát biểu của Phó Thổng Tống Hoa Kỳ Mike Pence tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu Bảo vệ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp.

HTTL Hà Nội – Sáng ngày 11/05/2017,  Phó Thổng Tống Hoa Kỳ Mike Pence  đã phát biểu một cách đầy đức tin tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu Bảo vệ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp: “Và khi chúng ta suy ngẫm về những thách thức lớn lao tại Hội nghị Thượng đỉnh…

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Bảo vệ các Cơ Đốc Nhân bị đàn áp.

HTTL Hà Nội -Sáng ngày 11/05, thay cho Tổng Tống Hoa Kỳ Donald Trump, với sự hạ mình, khiêm nhường, phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence đã cùng tham dự với những người đồng đức tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Bảo vệ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp Lần I.…