Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 17.07.2020

17.07.2020
Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Phi-líp 2:4

0