“Hãy bước đi theo Đức Thánh Linh” – Buổi Kiêng ăn & Cầu Nguyện – 28/6/2014

HTTL Hà Nội – Giữ vừng bầu khí yêu thương nóng cháy với Chúa, nối tiếp buổi Kiêng ăn & Cầu nguyện cho đất nước (17/5/2014) các tín hữu HTTL Hà Nội tiếp tục sâu lắng, dốc đổ trình dâng sự cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của Hội Thánh…