Lắng nghe tiếng Chúa

HTTL Hà Nội –  Hãy “đột phá” đời sống của bạn để trở lại với một điều căn bản của một môn đồ vì một môn đồ của Chúa Giê-xu là nghe được tiếng Ngài. Hãy cùng tham dự với chúng tôi. Tiên tri Ê-sai đã khuyên mọi người nghe sự cảnh báo từ ông,…