Cầu nguyện đầu năm 2015

HTTL Hà Nội – Trong ba ngày mồng một đến mồng ba tháng một năm 2015 Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã tổ chức ba buổi cầu nguyện đầu năm với sự tham gia đông đủ của Mục sư Quản nhiệm, Mục sư Phụ tá, Ban Chấp sự, Ban điều hành các ban ngành…