Nơi Nương Náu Cho Tôi?

HTTL Hà Nội – Chỉ có một nơi duy nhất cho bạn nương náu và cho sức mạnh mà thôi Khi tôi học tiểu học, cứ mỗi ngày khi tan trường, tôi phải chạy thật nhanh về nhà để né tránh những đứa sống gần nhà, bắt nạt dọa dẫm mình. Với tôi, nhà chính là nơi…