Những Số Liệu Phục Sinh Vừa Qua: Nhiều Người Không Tin Giê-xu Là Chúa

HTTL Hà Nội – Người Mỹ tin Chúa Giê-xu có thật nhưng họ không chắc rằng Ngài là Chúa. Phục Sinh là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch Cơ Đốc. Sau đây  là một vài số liệu đáng ngạc nhiên mà bạn có thể chưa biết vì đang bận rộn trong các hoạt động kỷ niệm ngày Chúa…