Kinh Thánh Có Tự Mâu Thuẫn?

HTTL Hà Nội – Thường thì câu hỏi này được trả lời bằng 2 cách sau: 1. Cứng lòng nói “Có mâu thuẫn!” 2. Kiên cường nói “Không thể mâu thuẫn được!” Tuy nhiên, 2 nhóm người với 2 kiểu trả lời này rất thường xuyên không hiểu hoặc không thể trình bày cách hiểu của bên…