Hẹn Hò Tiến Đến Hôn Nhân

HTTL Hà Nội – Ngoài việc quyết định theo Chúa Jêsus thì việc chọn bạn đời là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hôn nhân có tầm quan trọng đặc biệt với hạnh phúc và thành công tương lai của bạn. Hay nói cách khác, hôn nhân quyết định bạn sẽ trở thành người…