Dâng Thân Thể Mình Cho Chúa

HTTL Hà Nội – Chúng ta chỉ có thể được thay đổi hoàn toàn và trọn vẹn bởi quyền năng Lời Đức Chúa Trời. Rô-ma 12:1 giúp chúng ta nhận biết nguyên tắc biến đổi cho cuộc đời của chúng ta. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng…