Chúa có thể tạo ra một tảng đá nặng đến nỗi chính Ngài cũng không nhấc lên được hay không?

BBT: Một phiên bản của Nghịch lý Đấng Toàn năng (Omnipotence Paradox) là Nghịch lý Tảng đá (The Paradox of the Stone) đã gây tranh cãi từ thời trung cổ đến ngày nay. Câu hỏi như tựa đề thường được dùng với nhiều mục đích khác nhau: Giảng dạy, trao đổi học tập, lý luận,…