Lễ hội Halloween: Nên hay không nên?

HTTL Hà Nội- Chúng ta có nên hòa nhập với hoạt động này không? Chúng ta có nên hóa trang và chia kẹo không? Các Hội Thánh cần thay đổi điều gì khi đối diện với một lễ hội đang thu hút rất nhiều giới trẻ ngày nay? Cứ mỗi dịp cuối tháng 10, khi lễ hội Halloween sắp đến, gia…