Cậu bé đánh trống và chúng ta

HTTL Hà Nội – Khi chúng ta chăm xem Chúa và gần gũi với Ngài, chúng ta dễ dàng nhận thức được tình trạng yếu đuối và bất lực của con người xác thịt. Chúng ta muốn có, mà không thể có được. Tất cả những gì chúng ta có, chỉ là một cái trống! Vậy chúng ta sẽ dâng lên…