Tờ trình của Hội Thánh Hà Nội 1927

BBT: Đây là một trong những tờ trình quý hiếm bằng tiếng Việt về Hội Thánh Hà Nội. Qua tờ trình này, các nhà lãnh đạo, các tín hữu trong Hội Thánh Chúa khắp nơi đều học hỏi được rất nhiều điều về việc Chúa hành động trên Hội Thánh và về tính “chuyên nghiệp”,…

Mang Tin Lành của Chúa đến các hộ dân tại chung cư Time City – Hà Nội

HTTL Hà Nội – Nằm trong mục tiêu trở thành một Hội Thánh Truyền Giáo và huấn luyện những Môn đồ sống có chủ đích, chúng tôi đang từng ngày trông cậy nơi Chúa và vâng theo Đại Mạng Lệnh của Ngài. Với mong muốn Tin mừng của Chúa được lan rộng ra khắp miền Bắc, chúng tôi kết…