Sống hiệu quả theo Kinh Thánh

HTTL Hà Nội – Kinh Thánh chứa đựng những chân lý phù hợp trong mọi hoàn cảnh và đối với mọi đối tượng. Có rất nhiều câu Kinh Thánh đề cập đến cách sống và làm việc của chúng ta nhằm giúp chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa và hiệu quả theo ý muốn tốt lành…