Từ kẻ cướp trở thành Mục sư

HTTL Hà Nội – Một con người từng phạm tội nhiều lần và không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Nhưng Chúa đã chọn lựa và kêu gọi để trở thành “nguồn phước” cho những người đồng cảnh ngộ. Tatsuya Shindo từng là một kẻ cướp từ khi 17 tuổi. Giống nhiều thanh niên khác, ông bị…