Quyết định trong Hôn Nhân

HTTL Hà Nội – Hôn nhân có nghĩa là không đổi dời và không bao giờ từ bỏ nhau. Nó có nghĩa là hai bạn không bao giờ để hôn nhân của mình biến thành lời nói hay hành động khiến bạn phải hối tiếc mãi mãi. Trong những năm tháng đầu của hôn nhân, chúng ta luôn biết…