Alpha

Alpha là gì? Alpha là một loạt phim khám phá những câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống. Đến với mỗi tập phim, người tham dự sẽ có cơ hội được biết thêm về niềm tin nơi Chúa cũng như chia sẻ những quan điểm sống của mình trong một môi trường thân thiện và…