Nhớ về Nhà văn Bùi Bình Thi

HTTLHN – Vài ngày gần đây, các tín hữu của Hội Thánh Hà Nội đều đượm buồn và cảm nhận sự ra đi của nhà văn Bùi Bình Thi là một điều gì đó xảy ra quá nhanh. Họ không nghĩ là nhanh đến như vậy! Bốn giờ sáng ngày 22/06/2016, bác Thi đã được…

Google và Hội Thánh

HTTL Hà Nội –  Hội Thánh cần giúp đỡ các tín hữu đến thờ phượng Chúa với thân – hồn – linh sống động chứ không phải chỉ có thân thể họ đến nhà thờ! Chúng tôi có cơ hội đến thăm trụ sở Google và nhận thấy Hội Thánh cũng có thể học được từ chính những ưu…