Tiểu sử Mục sư Lê Văn Thái

HTTL Hà Nội – Mục sư Lê Văn Thái Là mục sư người Việt đầu tiên của Hội Thánh Hà Nội người đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Hội Thánh Hà Nội cũng như Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Ông quản nhiệm Hội Thánh vào những năm 11/1928-1933, 1935-1939 thời…