Tiểu sử Mục sư Dương Tự Ấp

HTTL Hà Nội – Mục sư Dương Tự Ấp  là mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội kể từ khi nước ta bị chia cắt làm hai miền, trước nhiều sức ép, và sự khó khăn, Mục sư vẫn giữ được phẩm chất trượng phu để giữ vững Hội Thánh tin kính Chúa,…

Chính quyền cấp Thành phố Hà Nội tới chúc mừng Lễ Cảm Tạ – Kỷ niệm 100 năm thành lập HTTL Hà Nội

HTTL Hà Nội – Trong những ngày này , bên cạnh những hoạt động sôi nổi chuẩn bị cho Lễ Cảm tạ – Kỷ niệm 100 năm Thành Lập Hội Thánh Hà Nội, còn có những cuộc viếng thăm đầy tình cảm của các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội. Vào chiều ngày 11/10/2016,…