Tiểu sử ông và bà Giáo sĩ Cadman

HTTL Hà Nội – Ông bà Giáo sĩ Cadman Là người thành lập và là mục sư quản nhiệm đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội vào các năm 1916-3/1919, 1921-1926, 1/1928-11/1928. Cả cuộc đời của vị giáo sĩ này đều đã  dâng hiến cho Chúa và gắn bó với Hội Thánh. Ông bà…

Tiểu sử Mục sư Bùi Hoành Thử

HTTL Hà Nội – Mục sư Bùi Hoành Thử quản nhiệm Hội Thánh từ 1/1972 –  1996, ông là người mục sư có nhiều cống hiến cho Hội Thánh, cho Giáo hội và Đất nước. Để hiểu rõ thêm về cuộc đời của Mục sư Bùi Hoành Thử, chúng ta sẽ được đọc những dòng tình…

3 lý do Chúa tạo nên bạn

HTTL Hà Nội – “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10) Cuộc sống của chúng ta không phải ngẫu nhiên, mà là thiết kế tuyệt vời của…