3 lý do để cười

HTTL Hà Nội – “Nụ cười của Đức Chúa Trời là sự chiến thắng. ” (John Greenleaf Whittier) 1/ Có chiến thắng Chúng ta có chiến thắng trong Chúa Giê-xu vì Ngài đã đắc thắng sự chết, nhưng cần ghi nhớ chúng ta không phải là nguồn gốc của chiến thắng đó; mà chính là Chúa. Chúng…