Khi Chúa nói “Không”

HTTL Hà Nội – Chúa là Đấng tốt lành và giàu lòng yêu thương. Hãy học cách tin cậy nơi Ngài, vì Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài là Cha Thiên Thượng sẽ ban cho những gì chúng ta cần. Đó có thể không phải một chiếc xe mới, sự tiện nghi,…